Tag Archives: chữa di chứng tai biến

Chữa di chứng tai biến thực ra là cả một quá trình phục hồi chức năng sau tai biến. Giúp cho người bệnh có thể đi lại được, nói năng được, có thể tự chăm sóc được cơ thể, vệ sinh cá nhân và hòa nhập lại với gia đình

 

[02]Phương huyệt châm cứu chữa di chứng tai biến

Cham cuu chua di chung tai bien

Chữa di chứng tai biến bằng phương pháp châm cứu đã và đang cho thấy hiệu quả rất khả quan. Khoa châm cứu kết hợp với vật lý trị liệu giúp cho người bệnh tai biến nhanh chóng được phục hồi và có thể tự chăm sóc cơ thể mình. Hiểu thế nào về bệnh […]