Tag Archives: chữa di chứng tai biến

Chữa di chứng tai biến thực ra là cả một quá trình phục hồi chức năng sau tai biến. Giúp cho người bệnh có thể đi lại được, nói năng được, có thể tự chăm sóc được cơ thể, vệ sinh cá nhân và hòa nhập lại với gia đình