Tag Archives: di chứng tai biến

Di chứng tai biến thường là:

  • Nói không rõ
  • Ăn và uống cơm nước bị rơi vãi
  • Mặt liệt, mất cảm giác.
  • Không đi lại được, hoặc đi lại khó khăn.
  • Liệt nửa người: Tay chân không hoạt động.
  • Yếu nửa người.

Những di chứng của tai biến có thể điều trị được