Tag Archives: di chứng tai biến

Di chứng tai biến thường là:

  • Nói không rõ
  • Ăn và uống cơm nước bị rơi vãi
  • Mặt liệt, mất cảm giác.
  • Không đi lại được, hoặc đi lại khó khăn.
  • Liệt nửa người: Tay chân không hoạt động.
  • Yếu nửa người.

Những di chứng của tai biến có thể điều trị được

 

Nhật ký điều trị di chứng tai biến (So Scared) – Phần 1

Nhật ký điều trị di chứng tai biến

Những ngày đầu hành nghề Y tôi đã điều trị di chứng tai biến. “Tai biến” một cụm từ mà trong nhân dân dùng với nghĩa bệnh đến bất ngờ, người bệnh  bị cấm khẩu, liệt nửa người hoặc yếu nửa người… Riêng danh từ “tai biến” thì tôi thấy định nghĩa vậy đã đủ […]