Tag Archives: nhật ký điều trị bệnh

Nhật ký điều trị di chứng tai biến (So Scared) – Phần 1

Nhật ký điều trị di chứng tai biến

Những ngày đầu hành nghề Y tôi đã điều trị di chứng tai biến. “Tai biến” một cụm từ mà trong nhân dân dùng với nghĩa bệnh đến bất ngờ, người bệnh  bị cấm khẩu, liệt nửa người hoặc yếu nửa người… Riêng danh từ “tai biến” thì tôi thấy định nghĩa vậy đã đủ […]